Erasmus+ logo

Web platforma dokumenti uloga osoba koje podržavaju osobe sa intelektualnim oštećenjima u procesu sticanja digitalnih vještine

 • U radu » Fostering Digital Participation for People with Intellectual Disabilities and Their Caregivers: Towards a Guideline for Designing Education Programs« opisana je uloga njegovatelja i staratelja u procesu digitalizacije. Utvrđeno je da u Njemačkoj knjižnice ili javni centri za obuku nude obrazovne programe za različite ciljne skupine za poticanje digitalnog sudjelovanja. No, ti programi često ne udovoljavaju zahtjevima osoba s intelektualnim , njihovim formalnim njegovateljima ili socijalnim ustanovama. Visok stupanj osobnog i organizacijskog napora, nedostatak znanja njegovatelja i utrošak vremena materijaliziraju se kao prepreke za njegovatelje u socijalnim ustanovama da podrže svoje klijente u postizanju digitalnog pismenost. Međutim, želje osoba s intelektualnim oštećenjima da poboljšaju svoje digitalne vještine su posljednjih godina u stalnom porastu Ovaj se članak bavi pitanjem kako bi obrazovni programi trebali biti osmišljeni da zadovolje potrebe ljudi s intelektualnim oštećenjimama, njihovim formalnim skrbnicima i društvenim institucijama. Obavljena je sekundarna analiza 24 polu strukturirana intervjua s formalnim njegovateljima u društvenim organizacijama, fokus grupe koje sadrže 50 osoba s intelektualnim oštećenjima, te dodatna studija intervjua s pet stručnjaka iz tog područja Kao rezultat nastala je smjernica s deset glavnih točaka za izradu obrazovnih programa za osobe s invaliditetom, njegovatelje i socijalne institucija. Te točke su:
  1. Stvoriti prostor za otvorenu razmjenu stavova i tema vezanih uz digitalizaciju. Pružiti prilike za stjecanje osobnog iskustva.
  2. Razmislite o institucionalnim idealima i raspravite o mjestu koje bi digitalizacija trebala zauzeti u ustanovi. Inovirati izjavu o poslanstvu.
  3. Pitajte zaposlenike za njihovo mišljenje i ozbiljno shvatite njihove strahove i želje. Na taj način povećat će se prihvaćanje mjera.
  4. Informirati se o digitalnim temama radi uspostavljanja moguće suradnje.
  5. Potrebno je raditi unutar inkluzivnih grupa ili tandema na određenim temama.
  6. Koristite univerzalni dizajn učenja za postavljanje praktičnih operativnih kriterija za inkluzivne obrazovne programe
  7. Voditi računa o temama i željama sudionika.
  8. Tematski, sadržajno i organizacijski orijentirati se na modularne strukture.
  9. Izgradite odnose kako biste razumjeli sudionikove i individualne potrebe.
  10. Ponašajte se prema osobama s invaliditetom kao prema svima drugima.

 • Studija »Caregivers’ Influence on Smartphone Usage of People with Cognitive Disabilities: An Explorative Case Study in Germany« istraživala je uticaj njegovatelja na upotrebu pametnih telefona od strane osoba sa intelektualnim oštećenjima. Mada su pametni telefoni i korištenje interneta vrlo česti u zapadnim društvima, ali još uvijek ne koriste mnoge osobe sa intelektualnim oštećenjima. Studija je pokazala da njegovatelji moraju biti svjesni svoje važne uloge u pružanju podrške svojim štićenicima u procesu poboljšanju njihovih medijskih kompetencija i pristupa internetu, a ne samo usredotočiti se na dijagnosticiranu "intelektualnu invalidnost", već pojačati napore i izbjegavati izbjegavati “doživotno etiketiranje, stigmu i društvenu diskriminaciju i ograničavanje ljudskog prava” za ovu skupinu. Nužno je stvoriti dobre veze između njegovatelja i osoba sa intelktualnim oštećenjima. Posljedično, njegovatelji trebaju podršku za dobivanje znanja na području digitalnih vještina i da ih znaju integrirati u njihov svakodnevni rad sa štićenicima.