Erasmus+ logo

Projekt IMPROVEMENT OF DIGITAL SKILLS OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES (IDEAL)

S podpisom Pogodbe o dodelitvi sredstev za večuporabniški projekt v okviru programa ERASMUS+ med Centrom za inkluzijo in podporo v skupnosti kot koordinatorjem in Agencijo za mobilnost in programe Evropske unije kot nacionalno agencijo se je marca začela 1, 2022. izvedba projekta Izboljšanje digitalnih veščin oseb z motnjami v duševnem razvoju (IDEAL).

S projektom želimo usposobiti osebje in prostovoljce nevladnih organizacij, ki nudijo podporo osebam z motnjami v duševnem razvoju, za uporabo digitalnih tehnologij, ki jih bodo invalidi uporabljali v vsakdanjem življenju za dvig kakovosti življenja in njihovo vključitev v skupnost.

Prijavitelj (koordinator) projekta je Center za vključevanje in podporo v skupnosti, partnerja projekta pa sta Hrvaška zveza društev invalidov in Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij IPAK iz Velenja, Slovenija. Skupna višina odobrenih sredstev je 60.000 €. Trajanje projekta je 12 mesecev, izvaja pa se v okviru Razpisa za leto 2021 za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 2 – Mala partnerstva (KA210) za področje izobraževanja odraslih.